Mali Tablo, Rapor ve Standartlar Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Yönetmelikler, Yönergeler ve Hizmet Envanterleri

1) HİZMET ENVANTERİ

 

          FORMLAR

          GELİR VE TAHAKKUK ALT BİRİMİ
           ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) Bildirimi
           Emlak Vergisi Bildirimi (Bina)
           Emlak Vergisi Bildirimi (Arazi)
           Emlak Vergisi Bildirimi (Arsa)
           İlan Reklam Vergisi Bildirimi

          İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
           Oturma Raporu Dilekçe Örneği
           Yol Bedeli Dilekçe Örneği

 

           Yapı Denetim Mevzuatı Kapasamında Yürütülen Tüm İşlemler ile Tüm Yapı İzinlendirmelerinde Aranacak Belgelere İlişkin Kontrol Formları

 

              1-İBB-MİMARİ KONTROL TUTANAĞI %80 SEVİYE

              2-İBB-MİMARİ - BETONARME KONTROL TUTANAĞI ÇATI KONS. VE ÇATI ÖRTÜSÜ %95 SEVİYE

              3-İBB-MAKİNA KONTROL(PİS SU, TEMİZ SU) KONTROL TUTANAĞI %80 SEVİYE

              4-İBB-MAKİNE KONTROL TUTANAĞI%95 SEVİYE

              5-İBB-ELEKTRİK KONTROL TUTANAĞI %80 SEVİYE

              6-İBB-ELEKTRİK KONTROL TUTANAĞI %95 SEVİYE

              7-HAKEDİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

              8-İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

              9-İŞ BİTİRME BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

             10-TADİLAT RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

             11-Yapı denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Görevlendirilmesi Müracaatlarında İstenilen Evraklar

             12-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

             13-YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

             14-YENİLEME RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR KONTROL FORMU

             15-Yıkım İzin Belgesi

             16-Yıkım İzni İçin İstenilen Evraklar

           RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
            Ruhsat İçin Gerekli Belgeler
            Sıhhi İşyeri Başvuru Formu
            Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Başvuru Formu
            Gayrı Sıhhi Müessese Başvuru Formu
            Tatil Ruhsatı Başvuru Formu
            Mesul Müdürlük Başvuru Formu
            Canlı Müzik İzin Başvuru Formu

          KADIN DANIŞMA MERKEZİ
            Kadın Danışma Merkezi Başvuru Formu
            Kadın Danışma Merkezi Kurs Başvuru Formu

            Yerel Eşitlik Eylem Planı

 

 

2) NARLIDERE BELEDİYESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

           Yönerge

 

3) NARLIDERE BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

         Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

 

4) NARLIDERE BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

          İmza Yetkileri Yönergesi

 

5) YÖNETMELİKLER

           Narlıdere Belediyesi Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik

           Narldere Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp