AnasayfaDuyurularEVSEL KATI ATIK TARİFE VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

DUYURULAR Duyuru Yazdır Küçük Font Büyük Font

EVSEL KATI ATIK TARİFE VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

EVSEL KATI ATIK TARİFE VE  ESASLARI  HAKKINDA  BİLGİLENDİRME DUYURUSU

 

Konu: Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu

 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' in 23.maddesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11.maddesi belirlenen  idarelerce  ve belediye  meclisince  atık su ve evsel katı    atık tarife  ücretleri  kararı  alınmadan  önce  halkın  önerilen  tarifeler  ve  esasları  hakkında  bilgilendirilmesi, görüş  ve  önerilerinin alınması  maksadıyla  ücretlerin  hangi  esaslar  çerçevesinde   belirlendiğini, hangi  ana  maliyet  kalemlerinin   dikkate  alındığını,  geçmiş yıllardaki maliyetleri,  planlanan yatırım programını  ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” denilmektedir.

 

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Daha önceden 2011,2014 ve 2019 ve 2023 yıllarında; yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Narlıdere  İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediyemizin  söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre, toplam sistem maliyeti üzerinden  maliyet artı yöntemi ile sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün  hane bazında abone sayıları dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır. Ancak artan maliyetlerden dolayı 2024 yılında uygulanmak üzere “Evsel Katı Atık Tarifesinin” güncellenmesi gerekmektedir.

 

İlgili yönetmelik 23.maddesinde gereğince hazırlanan raporun; Belediyeler  ve Mahalli  İdare  Birliklerince  hazırlanan  raporlar  meclis  kararlarının  duyurulması  yöntemi  ile halka  duyurulur. Diğer  atık su  altyapı  yönetimleri  ve evsel  katı    atık   idareleri  tarafından  hazırlanan  raporlar  yerel  gazeteler  ve/veya  diğer  haber  alma kaynakları kullanılarak  duyurulur. Belediye Meclisince karar alınmadan Halk’ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında 15 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.

 

Evsel Katı Atık Tarife ve Esasları Hakkında hazırlanan  rapor hakkında görüş ve önerilerinizi 03/09/2023 Saat 17:00’ ye malihizmetler@narlidere-bld.gov.tr mail adresimize bildirmeniz gerekmektedir. Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur. EVSEL  KATI ATIK  TARİFE RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

  • Narlıdere Facebook
  • Narlıdere Instagram
  • Narlıdere Twitter
  • Narlıdere Youtube
  • Narlıdere Whatsapp