Mali Tablo, Rapor ve Standartlar Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Yönergeler ve Hizmet Envanterleri

1) HİZMET ENVANTERİ

 

          FORMLAR

          GELİR VE TAHAKKUK ALT BİRİMİ
           ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) Bildirimi
           Emlak Vergisi Bildirimi (Bina)
           Emlak Vergisi Bildirimi (Arazi)
           Emlak Vergisi Bildirimi (Arsa)
           İlan Reklam Vergisi Bildirimi

          İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
           Oturma Raporu Dilekçe Örneği
           Yol Bedeli Dilekçe Örneği

          RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
            Ruhsat İçin Gerekli Belgeler
            Sıhhi İşyeri Başvuru Formu
            Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Başvuru Formu
            Gayrı Sıhhi Müessese Başvuru Formu
            Tatil Ruhsatı Başvuru Formu
            Mesul Müdürlük Başvuru Formu
            Canlı Müzik İzin Başvuru Formu

          KADIN DANIŞMA MERKEZİ
            Kadın Danışma Merkezi Başvuru Formu
            Kadın Danışma Merkezi Kurs Başvuru Formu

 

2) NARLIDERE BELEDİYESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

           Yönerge

 

3) NARLIDERE BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ

         Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

 

4) NARLIDERE BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

          İmza Yetkileri Yönergesi

 

Narlıdere Belediyesi Sosyal Medya Hesapları