Yönetim Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Belediye Birimleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı
Belediye ile basın kuruluşları arasında haber akışını sağlar. Her gün düzenli olarak yerel ve ulusal gazetelerde ve televizyonlarda çıkan belediye ile ilgili haberleri takip ederek arşivleme çalışmalarını yürütür. Belediye birimlerinin hizmetlerini, belediyenin açılışları, törenleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin fotoğraf ve video görüntülerini alarak arşivlenmesini sağlar. Her türlü etkinlik ve toplantılarda ilgili birimlere destek hizmetleri verir.
Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı :Erdinç TÜRKİLERİ
Tel: 238 87 44  Faks : 238 87 40Fen İşleri Müdürlüğü
Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.
Müdür : Mustafa ÖZKESKİN
Tel : 238 30 01 / 1414İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlçe sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlar.
Müdür : Ali Ulvi DÜLGER
Tel : 238 30 01 / 1313Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İlçe sınırları içerisinde parkların, yeşil alanların ve çocuk oyun alanlarının yapım ve bakım hizmetlerine yerine getirir.
Müdür : Mustafa ÖZKESKİN
Tel : 238 30 01 / 1405Temizlik İşleri Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisindeki sokak, cadde ve bulvarların temizliği ve kentliler tarafından üretilen katı atıkların toplanarak çöp dephoni yerlerine taşınması işlemini yapar.
Müdür : Mustafa ÖZKESKİN
Tel : 238 30 01 / 1312Sağlık İşleri Müdürlüğü
Belediyemizde çalışan memurların, Emekli Sandığı'na bağlı hastaların, yoksul hastaların, işe girecek olan olanların, sporcuların muayenesi, pansuman ve enjeksiyonlarını yapar. Cenaze ve defin işlemleri, esnaf denetimleri ve periyodik sağlık muayenelerini yapar. Üniversite ve hastanelerin de katkıları ile sağlık taramaları yapar. Konferans ve seminerlerle halkı bilgilendirir.
Müdür : Hüseyin ÖZŞERİK
Tel : 238 30 01 / 1031Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İlçe sınırları içerisinde çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme çalışmalarında bulunur.
Müdür : Aygül BALTACIOĞLU
Tel : 238 30 01 / 1210Bilgi İşlem Müdürlüğü
Belediyemizde bilgi işlem konularında teknik destek verir.Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlar.Kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlayacak sistem akışını ve yöntemlerini tasarlar ve uygular.Network hizmetlerinin ve donanımların güncel olarak yapılandırılmasını ve yürütlmesini sağlar.                                                         Müdür: Savaş KARATAŞ                                                                                                                                                           Tel: 238 30 01 /1822                                                                                                                                                                                                                    


Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz organlarıyla muhtelif birimlerinin tereddüte düştüğü hukuki konularda danışmanlık hizmeti verir ve belediye idaresinin üçüncü kişi ya da kuruluşlarla düştüğü yasal ihtilaflarda kurumu temsil eder ve hizmet gereği olarak birçok konuda mevzuatın aradığı belgeleri düzenler.
Müdür: Melahat ÇETİN
Tel: 238 30 01 / 1518Zabıta Müdürlüğü
İlçe ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür.
Müdür : Ahmet ERDOĞAN
Tel : 238 60 66 /1280-1281Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.
Müdür: Yusuf ACAR
Tel: 23830 01 / 1919İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü
İşçi ve memur personelin işe alımından emekli oluncaya kadar, özlük haklarına ilişkin tüm işlemlerini yürütür.
Müdür: Sedat ALEV
Tel : 238 30 01 / 1800Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar.
Müdür: İsmail AY
Tel: 238 30 01 / 1818Gelir ve Tahakkuk Alt Birimi
Belediyeye ait vergi, resim, harç ve muhtelif para cezaları, harcamalara katılma payı ve işgal niteliğindeki her türlü alacaklarını kapsayan işlemlerin takip ve tahsili işlerini yürütür.
Müdür: Süleyman GÖÇMEN
Tel: 238 30 01/ 1010Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Belediye sınırları içerisindeki yeni açılan işyerlerine ilişkin sınıf tespitinin yapılarak, işyeri açma, çalışma ruhsatını ve faaliyet konuları uygun olan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı verir. Belediyenin yetki alanındaki işyerlerinde Tüketiciyi Koruma Yasası'na göre etiket ve fiyat denetimleri yapar.
Müdür: Hülya Hanım ÖZCAN
Tel: 238 30 01 / 1904Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlçemizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve aydınlar ile işbirliği yaparak, ilçe halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlar.
Müdür : Hasan ÖZGÜR
Tel : 238 80 55 / 1502Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4734 sayılı kamu İhale Kanunu gereğince Belediyemiz araç ve gereçlerinin daha verimli çalışabilmelerini sağlamak ve bunların yedek parçalarının alınmasına, tamir ve bakımlarının yaptırılmasına, Belediyemizin tüm müdürlüklerinde kullanılan kırtasiye, matbu evrak ve diğer sarf malzemelerin ve bunlarla ilgili piyasa araştırmasının yapılarak satın alınması
Müdür: Hasan ÖZGÜR
Tel: 238 30 01 / 1400

 

Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                                                                                                               Belediye ve belediye hizmetlerine ait ilan, tanıtım duyuru işlemlerini yapar.Belediye tarafından düzenlenen festival çalışmalarını yürütüp ve her türlü harcaması ile organizasyonunu yerine getirir.Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan amatör spor kulüpleri ve kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere yönelik olarak yardım faaliyetlerinde bulunur.                                                                      Müdür: İlktan BEDER                                                                                                                                                                                                      Tel: 238 30 01 / 1908

signs of hiv in men treatments for aids/hiv symptoms of hiv or aids